CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.

Công ty EKE (“Công Ty”) thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và Công Ty chỉ thu thập, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tại, từ, thông qua metalic.vn (“website”) theo Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân khách hàng tại metalic.vn (“Chính Sách Bảo Mật Này”) với các điều khoản dưới đây.

Điều Khoản Thoả Thuận này bao gồm các điều khoản sau:

 1. Thu thập thông tin cá nhân

 • Bằng việc trao cho Công Ty thông tin cá nhân của khách hàng, khách hàng đồng ý thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong chính sách bảo mật này.
 • Nếu khách hàng không đồng ý với chính sách bảo mật này, khách hàng dừng cung cấp cho công ty bất cứ thông tin cá nhân nào và/ hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại chính sách bảo mật.
 • Khách hàng có thể truy cập website và trình duyệt mà không phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong quá trình truy cập vào website, khách hàng không cần tiết lộ danh tính và tại mọi thời điểm Công Ty không thể xác định được khách hàng, trừ khi khách hàng có tài khoản trên website và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình.
 • Khi khách hàng khởi tạo một tài khoản tại website, hoặc cung cấp cho Công Ty thông tin cá nhân của khách hàng thông qua website, thông tin cá nhân Công Ty thu thập có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi: họ và tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ liên hệ, giới tính, ngày sinh, nhu cầu khách hàng, sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng quan tâm,…
 1. Mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin

2.1 Mục đích thu thập thông tin

Công Ty thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm phục vụ cho một, một số hoặc toàn bộ các mục đích sau đây:

 • Để xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng
 • Để tạo và duy trì tài khoản của khách hàng với Công Ty, bao gồm cả chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng. Khi khách hàng đăng ký một tài khoản tại website và/hoặc cung cấp thông tin khách hàng qua website, Công Ty cũng
 • sẽ sử dụng thông tin cá nhân đó để gửi cho khách hàng các tài liệu tiếp thị và/hoặc quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của Công Ty. Khách hàng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thư tiếp thị điện tử.
 • Để kiểm tra việc tải dữ liệu từ website; cải tiến bố cục và/hoặc nội dung của website và tuỳ chỉnh cho người dùng; xác định khách truy cập trên website; tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người sử dụng, thị trường; cung cấp cho khách hàng các thông tin
 • mà Công Ty nghĩ rằng có thể hữu ích hoặc do khách hàng yêu cầu từ Công Ty, bao gồm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của Công Ty, với điều kiện có cơ sở rằng khách hàng không phản đối việc Công Ty liên lạc với những mục đích này;
 • Dịch vụ người tiêu dùng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của khách hàng.
 • Cho các mục đích hỗ trợ khách hàng;
 • Phạm vi thu thập thông tin
 • Khi khách hàng khởi tạo một tài khoản tại website, hoặc cung cấp cho Công Ty thông tin cá nhân của khách hàng thông qua website, thông tin cá nhân Công Ty thu thập có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi: họ và tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ liên hệ, giới tính, ngày sinh, nhu cầu khách hàng, sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng quan tâm,…

2.2 Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Công Ty chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng thu thập được từ website hoặc do Khách hàng cung cấp chỉ nhằm thực hiện các mục đích nêu tại điểm a Mục này.
 • Ngoài ra, Công Ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba và các bên liên kết của Công Ty cho các mục đích nói trên, cụ thể là để hoàn thành giao dịch với khách hàng, quản lý tài khoản của khách hàng và mối quan hệ của Công Ty với khách hàng.
 • để tiếp thị và thực hiện bất kỳ yêu cầu và quy định pháp lý hoặc yêu cầu nào khác mà Công Ty cho là cần thiết. Khi chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với những đối tác nêu trên, Công Ty cố gắng đảm bảo rằng các bên đó sẽ đảm bảo và giữ cho thông tin cá nhân của khách hàng khỏi việc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi nào họ cần thông tin cá nhân để đạt được các mục đích nói trên.

2.3 Sử dụng thông tin (theo quy định pháp luật)

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Công Ty có thể tiết lộ thông tin mà khách hàng cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, theo yêu cầu của bên thứ ba, hoặc nếu Công Ty theo quyết định của riêng mình, tin rằng việc tiết lộ là hợp lý nhằm (i) tuân theo luật pháp, các yêu cầu hoặc mệnh lệnh từ việc thi hành pháp luật, hay bất kỳ tiến trình pháp lý nào (cho dù việc tiết lộ này là theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hay không); (ii) bảo vệ hoặc đảm bảo các quyền và tài sản của các công ty con, công ty liên kết của Công Ty, Công Ty, hoặc của một bên thứ ba; hoặc (iii) bảo vệ sức khỏe, tài sản hay sự an toàn của một người nào đó, như khi có sự xâm hại hay bạo lực chống lại bất kỳ một người nào (bao gồm cả thành viên) bị đe dọa.
 • Công Ty có quyền tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi bên thứ ba đó khiếu kiện về việc nội dung, thông tin mà khách hàng đã cung cấp, đăng tải trên website của Công Ty đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư của họ hay các quy định pháp luật khác.
 1. Thu thập dữ liệu máy tính

 • Công Ty có thể sử dụng các tập tin cookie, web beacon và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ thông tin để giúp khách hàng trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi khách hàng sử dụng Dịch vụ và/hoặc truy cập website.
 • Khi khách hàng truy cập vào website, máy chủ của Công Ty sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của khách hàng gửi bất cứ khi nào khách hàng truy cập vào trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm: Địa chỉ IP của máy tính; loại trình duyệt; các trang trong website mà khách hàng truy cập; thời gian dành cho các trang, mục và thông tin tìm kiếm trên website, thời gian và ngày truy cập, và thống kê khác.
 • Thông tin này được thu thập để phân tích và đánh giá để giúp Công Ty cải tiến trang web của Công Ty cũng như các dịch vụ và sản phẩm mà Công Ty cung cấp.
 • Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường gồm các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ trình duyệt hoặc thiết bị của khách hàng khi khách hàng truy cập trang web hoặc xem tin nhắn.
 • Cookie cho phép Công Ty nhận dạng thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể và giúp Công Ty cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích ưa thích của khách hàng nhanh hơn và để dịch vụ, hoạt động xúc tiến bán hàng, bán hàng, và website của Công Ty trở nên thuận tiện và hữu ích hơn cho khách hàng.
 • Khách hàng có thể quản lý và xóa cookie qua trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị của mình. Để biết thêm thông tin về cách làm này, vui lòng truy cập tài liệu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của khách hàng.
 • Các tín hiệu Web (web bacon) là các hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào website của Công Ty. Web bacon cho phép Công Ty đếm số người dùng đã xem các trang này để Công Ty có thể hiểu rõ hơn về sở thích của khách hàng.
 1. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

 • Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Công Ty và có thể hủy bỏ, thu hồi quyết định đó bất cứ lúc nào.
 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công Ty thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba hoặc Công Ty sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng không đúng mục đích đến Công Ty thông qua các kênh liên hệ tại Mục 7 của Chính sách bảo mật thông tin này. Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được khiếu nại, phản hồi, Công Ty sẽ kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh và trả lời, đưa ra giải pháp, hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 1. Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Công Ty đảm bảo rằng tất cả các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ an toàn và bảo đảm. Công Ty bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:

 • Duy trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép trên máy tính
 • Hủy thông tin cá nhân của khách hàng an toàn khi không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh;
 • Nếu khách hàng tin rằng bảo mật của khách hàng đã bị Công Ty xâm phạm, vui lòng liên hệ với Công Ty theo địa chỉ e-mail của Công Ty bên dưới;
 • Mật khẩu của khách hàng là chìa khóa cho tài khoản của khách hàng. Vui lòng sử dụng số, chữ cái và ký tự đặc biệt, và không chia sẻ mật khẩu website của khách hàng cho cá nhân khác. Nếu khách hàng chia sẻ mật khẩu của mình với người khác, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hành động được thực hiện và hậu quả dưới tên tài khoản của khách hàng. Nếu khách hàng mất quyền kiểm soát mật khẩu của mình, khách hàng có thể mất quyền kiểm soát đáng kể thông tin cá nhân của khách hàng và các thông tin khác gửi cho Công Ty.
 • Khách hàng cũng có thể phải chịu các hành động ràng buộc pháp lý đối với khách hàng. Do đó, nếu mật khẩu của khách hàng bị xâm nhập vì bất kỳ lý do nào hoặc nếu khách hàng có căn cứ cho rằng mật khẩu của khách hàng đã bị xâm nhập, khách hàng cần liên hệ ngay với Công Ty và thay đổi mật khẩu của khách hàng. Khách hàng cần phải đăng xuất khỏi tài khoản của mình và đóng trình duyệt khi kết thúc sử dụng máy tính dùng chung.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công Ty
 1. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 1. Hiệu lực

 • Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020

CÔNG TY NỘI THẤT EKE

Bàn ghế nội thất hiện đại kết hợp giữa sắt, gỗ, đá và da thật
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart